SPECIALITET

Hyreshus, kommersiella fastigheter, gårdar samt exploateringsmark för bostäder i Skåne.

Med snart 10 års erfarenhet inom detta segment vågar vi påstå att vi har såväl kompetensen som kontakterna för att ”mäkla” kommersiella fastigheter.

Vi är fristående och arbetar självständigt gentemot samtliga banker.

Vi anlitar juridisk expertis samt samarbetar med skattejurister när så krävs.

Vi är medlem hos Mäklarsamfundet sedan 1998