ATT SÄLJA

Vi arbetar under fullständig sekretess och utför kostnadsfria värderingar utan någon som helst förpliktelse från Er.

Vår målsättning är alltid att ett ”objekt” skall säljas, inte enbart vara till salu!

Därför förbehåller vi oss rätten att tacka nej till uppdrag  där våran uppfattning om prisnivå samt försäljningsprocessen ej delas av uppdragsgivaren (säljaren).

Vi arbetar enbart med skriftliga förmedlingsuppdrag förenade med ensamrätt.

Vi annonserar efter samråd med uppdragsgivaren i lokalpress samt Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri.

Vi marknadsför även våra objekt på Sveriges största marknadsplats på Internet för fastigheter – Hemnet.

Välkommen med ditt uppdrag!